Prace projektowe

- projekty i wizualizacje
- dokumentacja techniczna i konstrukcyjna


Prace elektryczne

- montaż oświetlenia, ogrzewanie (instalacje przeciwoblodzeniowe)


Prace kamieniarsko - brukarskie

- niwelacja terenu
- wykonywanie warstw podbudowy
- układanie nawierzchni z kostki granitowej, sienitowej, bazaltowej, z płyt kamiennych nieregularnych, z łupków, bazaltów i andezytu
- płyt kamiennych formatowanych z granitu, bazaltu, piaskowca, łupka
- wykonywanie nawierzchni z grysów ozdobnych i kory kamiennej
- waterjet (wycinanie wodą dowolnych wzorów i kształtów)
- montowanie systemów odwodnieniowych i drenarskich

Kostka granitowa    kostka antracytNawierchnie kamiennepłyty bazaltowePłyty kamienne

płyty nieregularne z łupka szarego